top of page

ימאות

ישיבת צביה אילת בחרה בסביבה הימית כסביבה חינוכית מרכזית אשר תהווה את הפלטפורמה המרכזית לבניין ועיצוב האישיות של התלמידים הבאים בשעריה .

תפקיד המגמה לשמש ככלי עזר ביד הצוות התורני המחנך ולהעמיד לרשותו את כל הכלים והאמצעים הקיימים ברשותנו לטובת המהלך החינוכי המרכזי – הצמחת נערים יראי השם אוהבי תורה, אוהבי העם והארץ.

הסביבה הימית מאתגרת מעניינת ומהנה כאחד, אנו מאמינים שהכרתה בכלל והתמקצעות בשייט בפרט יכולים לשמש כלי חינוכי יחיד ומיוחד שיקנה לנער – בטחון עצמי, רצינות, אחריות ובגרות, אישיות מלאה בעוז הדוחף לחיים מלאי חיוניות וחדוות יצירה והתקדמות, והכל מתוך ענווה גדולה שצומחת כבר במפגש הראשון עם גודלו ועוצמתו של הים .

מגמת ימאות מחזיקה כיום בצי כלי שייט הכולל מגוון של כלים לימודיים ובטיחותיים על מנת לאפשר את לימודי המגמה בצורה סדירה, מעניינת , מגוונת ומקצועית.
בהתאם לדרישות משרד החינוך ומשרד התחבורה – רשות הנמלים והספנות.

חתירה:

-קייאקים – קיאק דגם "on top", קיאק לימודי, מאושר משרד החינוך, יציב, בטיחותי ונוח.

-סנונית – דגם לחתירה צוותית, כ 8 – 10 תלמידים, מותאם גם לפיקוד על צוות חתירה. דגם המתאים במיוחד לבתי ספר ימיים ומועדוני שייט ואגודות ימיות.

מפרשנות:

-סנונית – מהווה דגם בסיסי לרכישת בטחון עצמי ונסיון במגוון תפקידי התפעול המפרשי. הפלגה הכולל עד 8 תלמידים ומדריך צמוד.

-לייזר באהיה – סירת מפרש אימונים, מקצועית ביותר, צוות קטן של 4-5 תלמידים, ללא מדריך, התלמידים מפקדים על תפעול השייט בכוחות עצמם.

-לייזר פיקו – סירת מפרש קטנה, מהירה, מתאימה ל 2 אנשי צוות בלבד, דורשת מיומנות תפעול מתקדמת.

bottom of page